Seniorkoret Sangglede hadde ein flott tur til Vågsøy. Det var ein fullsatt buss og ein bil med brukarar på dagavdelinga som reiste på dagstur. Turen var eit samarbeid Flora kommune, Vågsøy si kulturgruppe 55+ og Kystmuseet.

Vi reiste tidleg frå Florø via Oldeide. Turen gjekk fyrst til Vågsberget handelstad. Der tok Kystmuseet oss i mot med middag og omvising. Ein flott stad å oppleve og med svært god tilrettelegging og innhald. Etter 3 timar reiste vi alle til Raudeberg og det nye Kulturhuset Parken. Her var det annonsert arrangement og det vart full satt sal. Innhaldet på arrangementet var Sangglede som song, gode historier, fløyte v/ Iver Bakke Nydal , prosjektrådmann Terje Heggheim som heldt eit eit innlegg om Nye Kinn og kaker og kaffi. Det vart eit flott arrangement med variert og godt program.

Kl. 2000 var vi tilbake i Florø og øyværingane kom seg på båten heim.

Takk for samarbeidet og at bidrog på ein så flott måte!
Det var svært nøgd reisefølgje som kom heim.

SÅ kan vi kanskje ha som mål å invitere Vågsøy her til Florø i haust med eit opplegg både på Kystmuseet og i kommunen.

Jorunn Bakke Nydal
Fagleiar / musikkterapeut
Flora kommune