Prisar 2020

Elevavgift pr kvartal

Som ein overgang vert prisane i 2020 litt ulike i Florø og Måløy. Det vert like prisar fom 2021.
Du finn meir om betalingssatsar, avgifter og gebyr i kinn kommune her!

AVGIFTER PR KVARTAL
Elevavgift
Søsken/fleirfags-moderasjon for 2. og 3. barn/fag
Søsken/fleirfags-moderasjon fom 4. barn/fag
Aspirantopplæring i Måløy
Orkester/kor - vaksne
Kor/orkester/kor - barn og musikkbarnehage
Orkester barn -  moderasjon

Tilbod om utvida tid:
30 min individuell undervisningstid
40 min individuell undervisningstid

Florø_____ Måløy
kr  800,-    kr 713,-
kr  525,-    kr 470,-
kr  400,-    kr 400,-
                  kr 470,- 
kr  500,-    kr 500,-
kr  400,-    kr 400,-
kr  250,-    kr 250,-


kr 1063,-   kr 955,- 
kr 1325,-   kr 1100,-

Som del av talentutviklingsprogrammet i den nye rammeplanen ("Mangfold og fordypning"), tilbyr kulturskulen utvida tid i musikk til dei ivrigaste.

*Vert fakturert pr kvartal (4 gonge i året).