Gje barnet ditt ein god start gjennom kultur

SØKNAD TIL SKULEÅRET 2021/2022

Alle er velkommen til å søke elevplass i kulturskulen fortløpande, heile året. Både barn og vaksne kan søke, men barn og ungdom vert prioritert først. 
Kulturskulen er for alle som vil. I tilfelle der økonomi er ei utfordring for å kunne delta, har vi eit godt samarbeid med "Frivilligsentralen". Der kan ein søke støtte for å delta på 1 aktivitet pr elev. (Gjeld barn og ungdom).

Ny søkar Logg inn

Ledige plassar

Nyhet i Florø: Klassisk ballett for dei minste (1.-2. klasse), med danselærer Lisa Melvær Giil. Måndager kl 17.00-17.45.

Nyhet i Måløy: Etter høstferien starter vi opp vokalundervisning i Måløy med Eline Jacobsen Lillestøl på torsdager. Vi har fortsatt nokre ledige elevplassar. 

Florø: piano, fiolin, cello, trekkspill, saxofon, klarinett, gitar, slagverk, musikkteori, kunst,
kultur- og instrumentbarnehage

Måløy: vokal, fiolin, cello, messinginstrument og kunst. Vi har planar om å tilby dans i Måløy og tek difor gjerne i mot søknader på dans.

Kom til kulturskulen og leit etter dine draumar!

Utdanningsdirektoratet har lagd ein eigen animasjonsfilm om den norske kulturskulen på heile 7 språk. Link til Udir si side med alle filmane.

Arrangementer

Siste nytt