Gje barnet ditt ein god start gjennom kultur

SØKNAD TIL SKULEÅRET 2020/2021

Vi har ledige elevplassar!

Alle er velkommen til å søke elevplass i kulturskulen fortløpande, heile året. Både barn og vaksne kan søke, men barn og ungdom vert prioritert først. 
Kulturskulen er for alle som vil. I tilfelle der økonomi er ei utfordring for å kunne delta, har vi eit godt samarbeid med "Frivilligsentralen". Der kan ein søke støtte for å delta på 1 aktivitet pr elev. (Gjeld barn og ungdom).

Logg inn Ny søkar

NYE TILBOD:

FØRSKULE:

Kulturbarnehage for 2-3 år og 3-4 år. Instrumentbasert musikkbarnehage 4-5 år. Musikkterapi.

Skulebarn:

Band samspel / juniorband frå 10 år. Kulturskulekor frå 12 år. Messingopplæring frå 4. klasse.

Vanleg undervisning starta gradvis opp igjen i Kinn kulturskule måndag 18. mai!

Vi starta opp igjen undervisninga måndag 18. mai.
Siste nytt om smittevern i kulturskolen finner du her på Norsk kulturskoleråd si heimeside.

Kinn kulturskule - digitalundervisning

All undervisning går som normalt, men skulen er fysisk stengt inntil ny beskjed kjem.

All undervisning i Kinn kulturskule går som normalt sjølv om ein ikkje kan møtast fysisk. Alle lærarane ved skulen strekkjer seg langt for å nå kvar einskild elev. 

Primært brukar vi SpeedAdmin som vår plattform for kommunikasjon med elevar og føresette, men så lenge det er Corona-restriksjonar vil vi vere tilgjengeleg på dei fleste plattformar. 

Zoom, WhatsApp, Google Duo, Google Hangouts, Skype, Teams, Messenger, e-post eller telefon. Du som elev kan saman med læraren din velje den plattforma som fungerer best og enklast for deg. Kulturskulen tilrår å nytta Zoom.

Sjå sida vår "Nyttige lenker" som bla viser til nyttige plattformer og applikasjoner. 
Sjå også Firdaposten artikkel 28.02.2020 "Kulturskulen let seg ikkje stoppe av koronaviruset" og "Kulturskulen i Koronatida"

Flora kulturskule og Vågsøy kulturskule er no slått saman. Det er ein kulturskule i Kinn med to avdelingar, ein i Florø og ein i Måløy.
Databasane våre er slått saman under Kinn kulturskule. Innbyggarane i begge kommunane skal bruke desse linkane til å logge seg inn eller søke plass i Kinn kulturskule.

Ny søkar eller innlogging på Kinn kulturskule:

Ny søkar Logg inn