Vikarar

Tilkallingsvikarar

Kulturskulen har ofte bruk for vikarar ved sjukdom o.l.
Dersom du har kompetanse, kvalifikasjonar og likar å undervise, så ta kontakt.