Brukte instrument for salg

Det kan være greit at gode og brukte instrument kan skifte eigar til ein rimeleg pris og til glede for nye elevar, når dei ikkje lenger er i bruk.

Her legg vi ut brukte instrument fra både kulturskulen og elevar/foresatte som ynskjer å vidareselge sine instrument.