Kulturbarnehagen

Den 6. mai skreiv Firdaposten om kulturskulen sitt tilbod kulturbarnehagen. Kulturbarnehagen er eit tilbod for 2-3 og 3-4 åringar. Tilbodet gjenspeilar dei aktivitetane kulturskulen har i dag innan musikk, dans og bildekunst, Her lære ungane om instrument, rytme, namn på notar og dei får trene på motorikk. Ungane lære også omgrep gjennom leik og teikning. Hovudfokuset er likevel sang og musikk.
Sjå Firdaposten sin artikkel om kulturbarnehagen her:"
" Silje vil ha fleire barn i kulturbarnehagen".

Foto: Arne Hjort Johansen, Firdaposten.